Logotype

Styrelsemedlem

Vivianne Holm

Vivianne Holm har omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn och har tidigare arbetat med aktieanalys, corporate finance, rådgivning med fokus på affärsutveckling, kapitalanskaffning och investor relations. Hon är verksam som aktiv investerare inom cleantech och är styrelseledamot i Advanced Soltech AB, Hexicon AB Inzile AB, Meva Energy AB och Volta Greentech AB.

Födelseår: 1965.

Utbildning: Civilekonom.

Ledamot sedan: 2018.

Innehav i bolaget: 933 500 aktier 215 804 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.