Logotype

Styrelsemedlem

Joanna Hummel

Joanna Hummel har mångårig erfarenhet från retailsektorn och konsumentnära bolag. Hon var tidigare VD för Lyko samt dessförinnan CFO för KICKS. Joanna Hummel är verksam som Managing Director på Afound och är styrelseledamot i Inet AB.

Födelseår: 1975.

Utbildning: Civilekonom.

Ledamot sedan: 2021.

Innehav i bolaget: 108 696 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.