Logotype

Styrelsemedlem

Christian Krüeger

Christian Krüeger har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och har arbetat i både aktie- och obligationsmarknaden. Han har haft flera ledande befattningar bland annat som aktiechef i Pareto Securities Sverige och Öhman Fondkommission. Han är verkställande direktör och styrelseledamot i LMK Venture Partners AB och LMK Venture Partners Utveckling AB, styrelseledamot i Episurf AB, Mälaråsen AB samt Solnaberg Property AB.

Födelseår: 1966.

Utbildning: Civilekonom med finansiell inriktning från Lunds Universitet.

Ledamot sedan: 2016.

Innehav i bolaget: 264 000 aktier och 332 304 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Representerar LMK.