Logotype

Chief Executive Officer

Hanna Neidenmark

Hanna Neidenmark är Rockers VD. Hon har 10 års erfarenhet från FinTech och företagsexpansion. Hon var tidigare Head of Nordic Region på Lendo AB.

Födelseår: 1981.

Utbildning: Högskolestudier i företagsekonomi och miljövetenskap.

Anställd sedan: 2021.

Innehav i bolaget: 441 304 teckningsoptioner.