Logotype

Chief Financial Officer & Deputy CEO

Frida Bexelius

Frida Bexelius är CFO och vice VD i Rocker. Hon har 14 års erfarenhet från den finansiella sektorn och var tidigare Head of Group Accounting på Nordax Bank AB, controller på Svensk Exportkredit samt revisor på Deloitte.

Födelseår: 1985

Utbildning: Civilekonom.

Anställd sedan: 2018.

Aktieägande i bolaget: 46 000 aktier och 763 000 teckningsoptioner.