Logotype

Bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Aktieägare i Rocker kallas till extra bolagsstämma den 5 oktober 2021. 

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Dokument

Kallelse EGM 2021

Fullmaktsformulär EGM 2021

Anmälan och formulär för förhandsröstning EGM 2021