Logotype

Bolags­stämma

Här hittar du information om bolags­stämmor och tillhörande dokument.

Extra bolags­stämma 8 november 2021

Aktieägare i Rocker AB kallas härmed till extra bolags­stämma måndagen den 8 november 2021.

Dokument

Kallelse EGM 8 november 2021

Fullmaktsformulär EGM 8 november 2021

Anmälan och formulär för förhandsröstning EGM 8 november 2021. 

Extra bolags­stämma 26 oktober 2021

Aktieägare i Rocker AB kallas härmed till extra bolags­stämma tisdagen den 26 oktober 2021.

Dokument

Stämmoprotokoll EGM 26 oktober 2021

Kallelse EGM 26 oktober 2021

Fullmaktsformulär EGM 26 oktober 2021

Anmälan och formulär för förhandsröstning EGM 26 oktober 2021

Extra bolags­stämma 5 oktober 2021

Extra bolags­stämma ägde rum den 5 oktober 2021. 

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolags­stämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Dokument

Stämmoprotokoll EGM 5 oktober 2021

Kallelse EGM 5 oktober 2021

Fullmaktsformulär EGM 5 oktober 2021

Anmälan och formulär för förhandsröstning EGM 5 oktober 2021