Logotype

Bolags­stämma

Här hittar du information om bolags­stämmor och tillhörande dokument.

Extra bolags­stämma 8 november 2021

Extra bolags­stämman den 8 november 2021 ställdes in.

Dokument

Kallelse EGM 8 november 2021

Fullmaktsformulär EGM 8 november 2021

Anmälan och formulär för förhandsröstning EGM 8 november 2021. 

Extra bolags­stämma 5 oktober 2021

Extra bolags­stämman ägde rum den 5 oktober 2021. 

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolags­stämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Dokument

Stämmoprotokoll EGM 5 oktober 2021

Kallelse EGM 5 oktober 2021

Fullmaktsformulär EGM 5 oktober 2021

Anmälan och formulär för förhandsröstning EGM 5 oktober 2021